Tilmeldte
4
Navn Bemærkning Styrke
Jan Hansen Let øvet spiller
Kirsten Kisum Let øvet spiller
Lene Englund Hansen Let øvet spiller
Tyge Kisum Let øvet spiller