Dato
Beskrivelse
02.07.2018 - 12.08.2018
Sommerferie
10.05.2018 - 10.05.2018
Kristi Himmelfartsdag